Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Uspeh učenika Ekonomske skole u Kragujevcu
 
 

Uspeh učenika Ekonomske skole u Kragujevcu

Sa republičkog takmičenja „Simulaciji sudskog procesa“ šestoro maturanata smera pravni tehničar Ekonomske škole vratilo se sa šest nagrada. Ekipa Ekonomske škole osvojila je ekipno drugo mesto, dok su pojedinačne nagrade osvojili Vladimir Pešić (prvo mesto), Anđela Trbusić (drugo mesto), Jelena Vujošević (treće mesto), Anđela Popović (prvo mesto), Kristina Stojković (prvo mesto) i Nikola Nikolić (prvo mesto).

 

Na ovom takmičenju učestvovale su ekipe iz cele Srbije, a učenici dobijaju zadatak koji treba da reše za pola sata. Kroz teža ili lakša krivična dela u ulogama sudije, veštaka, javnog tužioca, oštećene strane, okrivljenog i njegovog advokata, učenici su za kratko vreme morali dobro da osmisle ceo postupak, izvedu čitav glavni pretres i pokažu koliko su dobro savladali gradivo iz krivičnog prava i krivično procesnog prava. Pripreme za ovo takmičenje počele su još u septembru, a intenzivirane su dva meseca pred njegovo održavanje, pa su se tako učenici spremali i po nekoliko sati dnevno.

Zaslužni za učešće i postignute rezultate na Republičkom takmičenju su profesori-mentori Snežana Mladićević i Predrag Ivković. Učenici smera pravni tehničar Ekonomske škole u Kragujevcu učestvuju od 2009.godine na ovom takmičenju i redovno osvajaju nagrade. Najveće uspehe učenici Ekonomske škole u Kragujevcu ostvarili su 2012.godine kada su osvojili prvo mesto ekipno, 2015. Godine kada su osvojili treće mesto ekipno, 2017.godine kada su osvojili drugo mesto ekipno i 2018.godine kada su takođe osvojili drugo mesto ekipno.

S obzirom da je Ekonomska škola u Kragujevcu jedina koja u regionu obrazuje smer pravni tehničar utoliko je ovaj uspeh naših mladih sugrađana i njihovih mentora veći jer oni predstavljaju ne samo naš grad već i čitav region.