Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Koordinatorka Kancelarije za mlade Marija Đoković za Intervjuer
 
 

Koordinatorka Kancelarije za mlade Marija Đoković za Intervjuer

Mlada Anastasia Engelhardt, foto žurnalistikinja iz Moskve, razgovarala je sa koordinatorkom kragujevačke Kancelarije za mlade Marijom Đoković. Kordinatorka je u Kancelariji rekla Zdravo Anastasiji i nastavila za Intervjuer:

Koordinatorka sam Kancelarije za mlade Kragujevac. Po zanimanju sam master ekonomista. Rođena sam u Kragujevcu i to davne 1982.godine ☺☺☺ Uživam u klasičnoj muzici i euroblok čokoladici, šetnjni po prirodi, obožavam planine i tišinu, radujem se kada čujem šum mora ili reke. Ono što me uvek obraduje jeste miris dobre knjige i Knjaževsko srpskog teatra (ima Teatar taj neki svoj miris, poseban, koji me svaki put razveseli) a pozorište jednostavno obožavam. Posvećena radu sa mladima i za mlade.

Kada si prvi put saznala o Kancelariji za mlade?

Za Kancelariju sam prvi put čula u periodu i kada je osnovana.

Kada je nastala Kancelarija za mlade i čime se bavi?

Kancelarija za mlade grada Kragujevca osnovana je 2010. godine i deo je Gradske uprave za vanprivredne delatnosti. Cilj rada Kancelarije za mlade Kragujevac je da poveća učešće mladih u društvenom životu zajednice kroz razne aktivnosti i programa doprinese poboljšanju kvaliteta života mladih.

Za koje poslove je zadužena Kancelarija za mlade?

Kancelarija za mlade je servis koji podršku incijativama mladih, pokreće i sprovodi aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana, kao i aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje položaja mladih u društvu, doprinosi aktivnom učešću mladih u procesu donošenja odluka, kao i saradnji sa svim sektorima i institucijama Grada koje u nadležnosti rada imaju mlade. Njena uloga je da obezbedi mladima okruženje u kome mogu da sprovedu čitav niz svojih aktivnosti. Sarađuje, pruža podršku udruženjima koja se bave mladima, kao i koodinira između udruženja i institucija. Komunicira sa mladima, podstiče i motiviše omladinsko organizovanje, obezbeđuje sprovođenje LAPa, inicira i učestvuje u izradi lokalne omladinske politike, obezbeđuje prostor, tehničku podršku za realizaciju aktivnosti i programa pokrenutih od strane mladih. Mladi mogu da koriste prostor Kancelarije za mlade i Omladinskog kluba besplatno, na raspolaganju im je sva tehnička podrška kao i internet, razna literatura, društvene igre i drugo.

Kancelarija za mlade je sprovela brojne aktivnosti i programe tokom prethodne godine i na koji način su uticali na omladinu u Kragujevcu?

Da! Prethodna godina je bila vrlo aktivna, sproveli smo brojne programe i aktivnosti. Mladi su pohađali čitav niz naših radionica: od radionica za učenje stranih jezika – učili smo španski, nemački, engleski i francuski jezik, preko raznih obuka za pisanje projekata, obuka i tribina iz oblasti preduzeništva, zdravlja i zdravih stilova života, preko aktivnosti u okviru programa „Leto u gradu za decu i mlade“ koji obuhvata besplatne škole plivanja, vaterpola, košarke, edukativnih i kreativnih radionica, učili smo znakovni jezik, upoznali smo bolje svoj grad kroz saradnju sa Gradskom turističkom organizacijom, imali smo i otvaranje Omladinskog kluba čijem otvaranju su prisustvovali pored gradonačelnika, pomoćnika gradonačelnika za unapređenje položaja mladih i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić kao i pomoćnica ministra za omladinu Snežana Klašnja, naravno uz prisustvo predstavnika udruženja i mladi, obeležili smo i Dan mladih, održali edukativne tribine „Vozi bezbedno – biraj život“ i „Igraj se bezbedno - petarde i vatromet nisu igračke“, i sproveli još čitav niz obuka i radionica.

Kancelarija za mlade svaku godinu sprovodi program „Leto u gradu“, kakv je program za ovu godinu?

Da, to je već nešto što bi mogli da kažemo već tradicionalno. Program „Leto u gradu za decu i mlade 2018.“ je u pripremi. Ono što mogu reći jeste da će kao i prethodnih godina biti organizovane škole plivanja, vaterpola, košarke i još novih sportova kojih nismo imali prethodnih godina, zatim radionice za učenje stranih jezika za sada sigurno će biti španski i ruski jezik, biće i kreativnih radionica i još puno toga. U narednom periodu imaćemo kompletan program koji će biti objavljen kako na sajtu grada, našem sajtu, društvenim mrežama tako i na svim ostalim portalima, medijima i drugo.

Prema Zakonu o mladima, mladi su od 15 do 30 godina. Šta za tebe znači mladost?

Mladost – moglo bi se reći da je to prvo veliko poglavlje jedne knjige koja se zove život. Ona je prelepa, vesela, razdragana. Mladi su sadašnjosti i budućnost društva i pokretačka snaga. Bitno je prepoznati potencijal i značaj mladih jer aktivni mladi doprinose razvoju društva jer su upravo u tom dobu puni energije i entuzijazma, potrebno je samo stvoriti uslove i pustiti ih da se iskažu i dokažu. Kao što i piše u Nacionalnoj strategiji za mlade „Mladi znaju, mogu, umeju i hoće“ – e to je upravo mladost!

Učestvovala si u mnogim manifestacijama, prošla kroz brojne obuke, šta znači neformalno obrazovanje za mlade u Srbiji, koliko je važno?

Mnogo je važno i bitno! Formalno obrazovanje podrazumeva brojne procese koji se odvijaju unutar formalno – obazovnog sistema, hijerarhijski koji u ishodu ima sticanje određene diplome i određenih zvanja, predstavlja učenje u formalnom sistemu zakonski regulisanom. Ovakav sistem ne zadovoljava potrebe pojedinaca ili zajednice za dodatnim učenjem, mimo formalnih okvira. Usled ubrzanog razvoja nauke, tehnike, ekonomskih i socijalnih promena nastalo je neformalno obrazovanje. Neformalno obrazovanje je bitna i neophodna dopuna formalnom obrazovanju. Ovakav vid obrazovanja pruža priliku da steknemo neka nova znanja i veštine koja nismo mogli da razvijemo u formalnom sistemu ili pak da unapredimo postojeće.

UNESKO neformalno obrazovanje definiše kao organizovanu edukativnu aktivnost koja ima za svrhu da zadovolji potrebe korisnika ali i ciljeve učenja. Ono se dešava van sistema formalnog obrazovanja i komplementarno mu je. Prednost jeu tome što je učesnik u centru i odnos između učesnika i trenera je interaktivan pa i ravnopravan, program je fleksibilan i prilagodljiv grupi ili pojedincu. Da bi se shvatio značaj neformalnog obrazova neophodno je uspostavljanje saradnje između organizacija koje se bave neformalnim obrazovanjem, institucija, škola i to je ono što Kancelarija za mlade uspešno sprovodi. Sve aktivnosti koje se odnose na neformalno obrazovanje sprovodimo zajedno sa organizacijama a usaradnji sa srednjim školama, fakultetima, mladima koji nisu u sistemu obrazovanja, mladima nezaposlenima. Ono što svi zajedno zagovaramo jeste celoživotno učenje, rad na sebi, usavršavanje.

Ako bi se vratila u svoju 20.godinu, šta bi promenila?

Uh.....ne znam! Verovatno mnogo toga a možda i ništa. Čovek se menja sa godinama, sazreva, svašta nešto se dogodi...promene su dobre i treba ih prihvatati.

foto: Anastasia Engelhardt | Koordinatorka, Marija Đoković, u kragujevačkoj Kancelariji za mlade