Trenutno se nalazite na strani: O Kragujevcu Ekonomija Investicije Zašto investirati u Kragujevac
 
 

Zašto investirati u Kragujevac

10 razloga zašto investirati u Kragujevac

1. KRAGUJEVAC - REGIONALNI CENTAR

Centralni deo jugoistočne Evrope sa jedinstvenim tržištem od 69 miliona stanovnika
Mreža 30 poslovnih banaka sa filijalama
Univerzitetski centar
Razvijena putna i železnička infrastuktura i otvoren pristup za snabdevanje gasom, električnom energijom, toplotnom energijom, telekomunikacionim vezama i vodom sa sistemom prečišćavanja otpadnih voda
Trgovinski sistem sa distributivnim lancima
Agencije, udruženja, asocijacije za podršku i razvoj preduzetništva
Ljudski resursi

2. VLADA REPUBLIKE SRBIJE - MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Severna zaobilaznica, 17 kilometara - rok 2011. godina
Južna zaobilaznica, 4,5 kilometara ( sa tunelom 1,2 kilometara ) - rok 2010 godina
Završetak izgradnje auto puta Kragujevac - Batočina i povezivanje sa auto putem E 75 ( koridor 10 ) , 28 kilometara - rok 2011.godina
Slobodna carinska zona od nacionalnog značaja za auto - industriju, kompleks '' Korman polje '', 75 hektara - rok 2010 godina

3. BUDŽET GRADA KRAGUJEVCA

Budžet Grada 2008. godine u odnosu na 2004. uvećan je 3,2 puta
Učešće planiranih investicija u budžetu Grada u 2008. godini u odnosu na 2004. uvećan je 1,8 puta
Prosečne neto zarade u gradu Kragujevcu u 2008. godini u odnosu na 2004. godinu uvećane su 1,20 puta

4. ZAPOSLENOST

Zaposlenost u gradu Kragujevcu u 2008. godini u odnosu na 2004. godinu uvećana je za 64,5 odsto

5. LOKALNA SAMOUPRAVA

Elektronska Vlada
Kol centar
Generalni plan do 2015. godine
Centar za javnu upravu - sertifikovani javni menadžeri
Geografski informacioni sistem

6. GRADSKA UPRAVA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ

Strateško planiranje i razvoj
Izrada strategija, biznis planova, na realizaciji koncepta partnerstva javnog i privatnog sektora i studija izvodljivosti za formiranje ivesticionih fondova na obrtnoj osnovi
Investicioni marketing
Imovinsko - pravna priprema
Izrada projektne dokumentacije
Implementacija i praćenje investicija po fazama

7. REALIZOVANE INVESTICIJE GRADA KRAGUJEVCA

Infrasruktura - 50 000 000 EURA
Asvaltirano 31 km ulica
Revitalizovano 18 km ulica i trotoara
Izgrađeno 23 km vodovodne mreže
Izgrađeno 21 km mreže za odvod otpadnih voda
Izgrađeno 116 km gasifikacine mreže
Stanogradnja - 25 000 000 EURA
Izdato 612 upotrebnih dozvola
Izdato 1149 odobrenja za gradnju
Izdato 892 prijave početka gradnje

8. SUBVENCIJE ZA INVESTITORE

Umanjenje zakupnine zemljišta za proizvodne delatnosti, prema ceni radnog mesta
od 20 do 50 zaposlenih - 2 500 EURA po radnom mestu
od 51 do 200 zaposlenih - 5 000 EURA po radnom mestu
preko 200 zaposlenih - 7 000 EURA po radnom mestu
za visokotehnološku proizvodnju - 15 000 EURA po radnom mestu za zaposlene sa visokom stručnom spremom

9. FIAT AUTOMOBILES SERBIA DOO KRAGUJEVAC

datum osnivanja : 14. 10. 2008. godine
Upisani kapital : novčani - 250 000 000 EURA

nenovčani - 50 000 000 EURA

Uplaćeni kapital: novčani - 231 000 000 EURA
Proizvodnja: 200 000 automobila - rok 2010. godina

302 000 automobila - rok 2011. godina

10. ONI VEĆ INVESTIRAJU 300 000 000 EURA

PLAZA CENTERS P. P. M. D.O.O.
SUPERNOVA - MTK IMMOBILEN D.O.O.
TPV ŠUMADIJA
NP co D.O.O.
METRO CASH & CARRY
DELTA M
MERKATOR
YU - BROKER GROUP D.O.O.
TUŠ D.O.O.
FORMA IDEALE
NOVI ČELIK
AIK BANKA AD
GLOBAL FINANCE D.O.O.
NELT CO D.O.O.
FAMILY SPORT KG D.O.O.
034 D.O.O.
i još preko 200 drugih investitora

Izvor: www.investinkragujevac.com