Trenutno se nalazite na strani: O Kragujevcu Ekonomija Privreda Kostić dao ponudu za 100% AIK banke
 
 

Kostić dao ponudu za 100% AIK banke

Kompanija Sunoko objavila je nameru da preuzme stopostotno vlasništvo nad AIK bankom, tj. da preuzme preostale akcije u toj banci.

Novosadska kompanija Sunoko, deo MK grupe, zajedno s povezanim licima sada ima 37,91 odsto vlasništva u AIK banci, što znači da namerava da preuzme preostalih 62,09 odsto akcija, objavljeno je na sajtu Beogradske berze.

Sunoko se obavezuje da će u roku od 15 dana podneti zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za objavljivanje ponude za preuzimanje i objaviti ponudu odmah nakon prijema rešenja komisije u jednim dnevnim novinama koje se redovno distribuiraju na celoj teritoriji Srbije.

Kompanija Sunoko dobila je od Narodne banke Srbije prethodnu saglasnost za sticanje većeg udela u vlasništvu nad AIK bankom iz Niša.

Centralnoj banci su se tim povodom obraćala dva lica. Postupak po zahtevu Sunoka je okončan i NBS je dala prethodnu saglasnost za sticanje većeg udela u vlasništvu nad AIK bankom, dok je postupak po zahtevu drugog lica još u toku, naveli su ranije u NBS.

Vlasnik MK grupe Miodrag Kostić je predsednik Upravnog odbora AIK banke.

Izvor: Tanjug