Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Društvo Novi zakon: Vađenje lične karte i pasoša bez prilaganja krštenice, potvrde o državljanstvu...
 
 

Novi zakon: Vađenje lične karte i pasoša bez prilaganja krštenice, potvrde o državljanstvu...

Građani Srbije, kako je rečeno na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku, više neće morati organima državne uprave da prilažu krštenicu, potvrdu o državljanstvu i druga dokumenta ukoliko žele da izvade ličnu kartu ili pasoš.

Kako je objašnjeno, građani više neće biti “poštari” između državnih organa, već će sva neophodna dokumenta pribavljati organi uprave.

Kako je objasnio Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković, koji je otvorio javnu raspravu, unapređenje rada uprave ogleda se u povećanju njene delotvornosti, efikasnosti i odgovornosti i usvajanje tog zakona predstavlja deo procesa reforme javne uprave.

- Propisana je obaveza organa uprave da sami pribave podatke koji se vode u službenim evidencijama i javne isprave koje se na osnovu njih izdaju. Time oslobađamo građane i privredu nepotrebnog administrativnog tereta i da omogućimo upravi da građanima pruži više za njihov novac - rekao je Selaković.

Prema njegovim rečima cilj pripreme i usvajanja novog Zakona o opštem upravnom postupku jeste unapređenje rada uprave, bolja zaštita prava i interesa građana i javnog interesa i “zaokruživanje pripadnosti Srbije evropskom upravnom prostoru”.

Pravna zaštita protiv nesavesnih organa uprave

- Nacrt je značajno proširio pojam upravne stvari i predmet upravnog postupka. Nakon stupanja na snagu novog zakona građani će moći da se zaštite i od svakodnevnih radnji koje organi uprave preduzimaju, kao i od nesavesnog i nezakonitog obavljanja javnih službi - kazao je on.

Ministar pravde je dodao da Nacrt zakona predviđa da će građani moći da traže pravnu zaštitu ukoliko oni koji pružaju javne usluge to ne čine na uredan i kvalitetan način.

- Ovim će građani, ne samo putem naknade štete, već i pružanjem dodatne upravnopravne i zaštite od strane Upravnog suda biti obezeđeni u pogledu svih onih bitnih životnih delatnosti, kao što su snabdevanje vodom, strujom, grejanjem, javnim prevozom, čićenjem i uređivanjem gradova - istakao je Selaković.

"Zakon važan za ulazak u EU"

Učesnicima okruglog stola obratio se i zamenik šefa Delegacije EU Adriano Martins koji je proučio da je Zakon o opštem upravnom postupku od ključne važnosti za stvaranje moderne javne uprave koju treba da krase odgovornost, transparentnost, zakonitost...

- Ovaj zakon je važan i za ulazak u Evropsku uniju jer je ključan za funkcionisanje državne uprave, a povezan je i sa implementacijom više direktiva, poput one o elektronskom potpisu - rekao je Martins.

Kako je ocenio, Zakon o opštem upravnom postupku je fundamentalan za uređivanje odnosa između građana i državne uprave, dodavši da će njegova primena biti posebno zahtevna jer će iziskivati veliki napor i resurse.

Martins je poručio da je Evropska unija spremna da pruži pomoć u izradi i implementaciji tog zakona, pohvalivši održavanje javnih rasprava koje su “važne ukoliko se želi stvaranje kvalitetnog zakona”.

Izvor: Blic

This content has been locked. You can no longer post any comment.