Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Otvaranje parka prve generacije doktora stomatologije
 
 

Otvaranje parka prve generacije doktora stomatologije

U nedelju, 06. decembra 2015. godine, sa početkom u 11 sati u dvorištu rektorata Univerziteta u Kragujevcu najavljeno je svečano otvaranje Parka prve generacije doktora stomatologije.

Diplomci prve generacije doktora stomatologije, koji su svoje zvanje stekli na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, zasadiće sadnice drveća u dvorištu Rektorata, čime će otpočeti nova tradicija za sve buduće diplomce fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

 

 
 
 
 
error_reporting(0); ini_set('error_reporting', E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_WARNING & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED); ini_set('display_errors','Off');