Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Promotivni VIDEO Ekonomskog Fakulteta u Kragujevcu - Upis 2016
 
 

Promotivni VIDEO Ekonomskog Fakulteta u Kragujevcu - Upis 2016

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu za 2016. objavio je na zvaničnom Youtube profilu promotivni VIDEO za upis studenata.

Šta Vam sve omogućava Ekonomski fakultet u Kragujevcu na zvaničnim smerovima i koje su mogućnosti, saznajte u promotivnom videu.

 
 
 
 
error_reporting(0); ini_set('error_reporting', E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_WARNING & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED); ini_set('display_errors','Off');