Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Otvorena konferencija „Zajedno za mlade“
 
 

Otvorena konferencija „Zajedno za mlade“

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić otvorio je juče u Sava centru, konferenciju o omladinskoj politici u lokalnoj zajednici „Zajedno za mlade“ koju zajednički organizuju Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade (NAKZM), Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), kao deo projekta institucionalne podrške SKGO. Prisustvovali su i predstavnici grada Kragujevca, pomoćnik gradonačelnuika za unapredjenje položaja mladih Stefan Nikezić, predstavnici Kancelarije za mlade Marija Đoković i Nataša Veselinović.

 

„Smatram da je zadatak svih nas, ministarstva, jedinica lokalnih samouprava i nevladinih organizacija da vidimo šta je ono što u narednom periodu zaista možemo da uradimo za mlade u Srbiji, a ne da se osvrćemo na rezultate koje smo postigli u prošlosti. Svaka institucija, grad i opština moraju biti dom mladih i moraju imati otvorena vrata za sve mlade. Važno je da se čuje glas mladih na lokalu, njihove potrebe i konkretni planovi i predlozi za poboljšanje položaja mladih u celoj zemlji.

Verujem da je to i glavna poruka ove konferencije“, rekao je ministar Udovičić. konfzajednozamlade Cilj skupa je da kroz dijalog republičkih i lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i omladinskih radnika, pokrenu pitanja zajedničkih ciljeva razvoja omladinske politike u lokalnoj zajednici, ali i na regionalnom i republičkom nivou.

Poseban deo konferencije bio je i prvi sastanak Mreže za mlade, zasnovane na potrebi za još jačim međuinstitucionalnim umrežavanjem i kreiranjem jedinstvene onlajn platforme za razmenu stručnog mišljenja i otvorenog dijaloga između predstavnika gradova i opština, kao i relevantnih nevladinih organizacija, a koje se bave pitanjima omladinske politike.

Mreža za mlade je mehanizam koji omogućava da se lokalne samouprave međusobno upoređuju i saznaju u kojim oblastima rada i na koji način mogu da unaprede efikasnost i kvalitet svojih usluga.

 
 
 
 
error_reporting(0); ini_set('error_reporting', E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_WARNING & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED); ini_set('display_errors','Off');