Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Mala škola finansija
 
 

Mala škola finansija

Omladina JAZAS-a Kragujevac i Narodna banka Srbije – Grupa za edukaciju korisnika finansijskih usluga organizuju Malu školu finansija, kao nastavak uspešno reaizovane edukacije „Finansijska pismenost mladih“.

 

Mala škola finansija namenjena je mladima kako bi ih upoznala i uvela u svet finansijskih instrumenata, a realizovaće se jednom mesečno i obraditi 11 tema. Glavni cilj edukacija je finansijsko opismenjavanje mladih kao posebno osetljive grupe. Finansijska pismenost označava kombinaciju svesti znanja, veština, stavova i ponašanja neophodnih za donošenje finansijskih odluka i postizanje lične finansijske dobrobiti. Ujedno predstavlja ključni okvir za zaštitu mladih u momentu kada postanu korisnici bankarskih usluga.

Prva obuka obuka je održana u četvrtak, 13. oktobra, u periodu od 12h do 13h u prostorijama Kancelarije za mlade (Save Kovačevića 5).

Učešće je besplatno, ali zbog ograničenih kapaciteta sale, molimo sve zainteresovane da svoje učešće što ranije potvrde popunjavanjem prijave na sajtu www.jazaskg.rs

 
 
 
 
error_reporting(0); ini_set('error_reporting', E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_WARNING & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED); ini_set('display_errors','Off');