Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih KZM Kragujevac u Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade
 
 

KZM Kragujevac u Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade

Odbornici Skupštine grada Kragujevca usvojili Odluku o pristupanju Kancelarije za mlade Kragujevac Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade. Na sednici Skupštine grada Kragujevca usvojena je i Odluka o pristupanju Kancelarije za mlade Kragujevac Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade. Mladi su važan resurs razvoja društva, posebno u vreme brzih ekonomskih i društvenih promena.

 

Mladima treba pružiti podršku i motivisati ih, da se u saradnji sa starijima, zajednički bore za bolji položaj u društvu. Sistemska, organizovana i stalna podrška mladima znači kvalitetnu budućnost Kragujevca, njegov dalji društveni i ekonomski razvoj i stvaranje uslova za bolji život mladih. Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade je samostalno, nestranačko, nevladino i neprofitabilno udruženje gradova i opština koje imaju lokalnu Kancelariju za mlade i koja ima za cilj podršku, osnaživanje, umrežavanje i doprinosi boljoj komunikaciji preko 150 lokalnih KZM širom Srbije.

Uloga Asocijacije je da omogući da se kvalitet sprovođenja omladinske politike i uslige mladima podigne na viši nivo, kao i da se uspostave mehanizmi za umrežavanje kancelarija i omladinskih organizacija u zemlji i inostranstvu, što je i prepoznato kao prioritet u Lokalnim akcionim planovima svih gradova i opština u Srbiji.

Član Asocijacije preko ovlašćenih predstavnika ima pravo da ravnopravno učestvuje u ostvarivanju ciljeva Asocijacije, učestvuje u odlučivanju na Skupštini i drugim organima Asocijacije, bira i bude biran u organe i tela Asocijacije. Kancelarija za mlade grada Kragujevca, zadužena za sprovođenje i koordinaciju omladinske politike na lokalnom nivou, zaslužuje da ima svoje mesto u NAKZM, što je i ovom Odlukom i potvrđeno.

 
 
 
 
error_reporting(0); ini_set('error_reporting', E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_WARNING & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED); ini_set('display_errors','Off');