Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Položaj mladih na tržištu rada
 
 

Položaj mladih na tržištu rada

"Položaj mladih na tržištu rada" - bila je tema seminara koji je održan u Kragujevcu u organizaciji Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Problem zapošljavanja mladih jedan je od gorućih problema u srpskom društvu u poslednjih dvadestak godina. Šansa za mlade zavisi od stanja privrede i koliki će u narednom periodu biti privredni rast, jer što imamo više privrednog rasta i investicija, imamo manje nezaposlenosti, čulo se na skupu "Položaj mladih na tržištu rada" koji je u Kragujevcu organizovala Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Učesnici seminara govorili su i o nepovoljnom položaju mladih na tržištu rada, značaju njihovog uključivanja u mere aktivne politike zapošljavanja u cilju sticanja znanja i veština koje će im omogućiti bolju integraciju na tržište rada.

Bilo je reči i aktuelnim izmenama radnog zakona, kao i o Zakonu o štrajku.

 
 
 
 
error_reporting(0); ini_set('error_reporting', E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_WARNING & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED); ini_set('display_errors','Off');