Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Lokalno finale takmičenja za najbolju studentsku ideju na Univerzitetu u Kragujevcu
 
 

Lokalno finale takmičenja za najbolju studentsku ideju na Univerzitetu u Kragujevcu

Lokalno finale Takmičenja za najbolju studentsku ideju održava se 7. jula 2017. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu, sa početkom od 11 časova. Takmičenje je pokrenuto u januaru 2017, u okviru IF4TM projekta finansiranom od strane Evropske komisije.

 

Cilj nam je bio da okupimo mlade ljude, studente i istraživače i razvijemo preduzetnički duh kod njih. Ukupno je prijavljeno 16 ideja od strane 16 timova koji okupljaju 46 studenata sa različitih nivoa studija (osnovnih, master i doktorskih). Kroz obuke za razvoj preduzetničkih veština koje je realizovao partner na projektu Biznis inovacioni centar Kragujevac, kao i mentorsku podršku koju su im obezbedili stanari Centra i Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu, 10 timova je razvilo i predalo svoje Poslovne modele. Na osnovu ocena recenzenata za lokalno finale u Kragujevcu, predloženo je 8 poslovnih ideja.

Na lokalnom finalu na Univerzitetu u Kragujevcu, svoje ideje predstaviće osam timova sa Fakulteta medicinskih nauka, Pravnog fakulteta, Prirodno- matematičkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta inženjerskih nauka i Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji. Tri najbolje plasirane ideje biće nagrađene, a dva najbolja tima će imati priliku da predstave Univerzitet u Kragujevcu na Nacionalnom finalu Takmičenja za najbolju studentsku ideju.

Nagrade za timove obezbedili su:

 IF4TM projekat je obezbedio sredstva za studijske posete jednom od partnerskih EU univerziteta za članove prva tri tima

 Partner i sponzor Net Computers, obezbedio je robne nagrade za najbolje timove

 Kooperativni trening centar Univerziteta u Kragujevcu obezbedio je besplatnu uslugu izrade brzih prototipova za učesnike.

 
 
 
 
error_reporting(0); ini_set('error_reporting', E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_WARNING & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED); ini_set('display_errors','Off');