Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Vetar u leđa mladim liderima zaštite životne sredine na lokalu
 
 

Vetar u leđa mladim liderima zaštite životne sredine na lokalu

U ČETVRTAK, 9. NOVEMBRA 2017. Hotel Kragujevac, Kralja Petra I, br. 18, od 10:30 časova održana je radionica u okviru programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) "Mladi i životna sredina”.

Kancelarijama za mlade, udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima iz zapadne i jugozapadne Srbije je predstavljeno: Kako da pripreme uspešan projekat u oblasti zaštite životne sredine koji angažuje mlade Koji su potencijalni izvori finansiranja i kako da za njih konkurišu Koji su aktuelne globalne teme i trendovi u oblasti zaštiti životne sredine.

Tom prilikom prisutnima se obratila Jelena Milošević, Minstarstvo omladine i sporta, Grupa za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade Ljiljana Veljković, UNDP konsultant Inicijativa mladih da zaštite svoju životnu sredinu je od presudne važnosti da se lokalne zajednice orijentišu na upotrebu obnovljivih izvora energije, povećanje energetske efikasnosti i uvođenje zelene ekonomije.

Odgovor na pitanje kako premostiti put od ideje do realizacije projekta zaštite životne sredine u lokalnim zajednicama tema je radionice „Mladi i životna sredina“, koja je okupila predstavnike udruženja mladih iz zapadne i jugozapadne Srbije, u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), i u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.

Mladi lideri su na ovoj radionici saznali koje teme i trendovi su aktuelni u oblasti zaštite životne sredine i kako da pripreme uspešan projekat iz ove oblasti, koji bi angažovao mlade. Učesnici su dobili i veoma korisne informacije o potencijalnim izvorima finansiranja projekata, nacionalnih i međunarodnih, kao i načinima da uspešno konkurišu za ta sredstva. „Glavni cilj obuke je da se poveća učešće mladih u aktivnostima zaštite životne sredine u lokalnim zajednicama u Srbiji i da oni postanu nosioci promene na putu ka efikasnijoj zaštiti prirode, boljem upravljanju otpadom, unapređenju kvaliteta vazduha, obnovljivim izvorima energije i uvođenju zelene privrede“, rekla je Katarina Vukšić, koordinatorka projekta u Programu UN za razvoj, napominjujući da je važno da se mladima omogući da sami učestvuju u stvaranju budućnosti koju žele.

„Kroz Nacionalnu strategiju za mlade je prepoznato da mladi nisu dovoljno uključeni u aktivnosti i donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine, a jedan od razloga je činjenica da ne postoji dovoljno informacija o načinima kako to mogu da urade. Mladi moraju biti informisani kako bi mogli da podižu javnu svest o značaju zaštite životne sredine, ali i prepoznaju rizike po zdravlje kako bi sprovodili mere za njihovo otklanjanje“, istakla je Jelena Milošević, savetnica u Ministarstvu omladine i sporta. Pored Kragujevca, ova radionica će tokom novembra biti organizovana i u Nišu, Novom Sadu i Beogradu.

Radionice se organizuju u okviru projekata „Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine“ koji implementira UNDP u saradnji sa institucijama Republike Srbije, a finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF). U okviru istog projekta tokom 2017. organizovana je i obuka za mlade na temu ekološkog preduzetništva, na kojoj su mladi imali priliku da razviju svoje preduzetničke sposobnosti, nauče da pripreme biznis plan i provere održivost svoje ideje.