Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Dodela sertifikata o završenom kursu engleskog jezika i Potvrda o obavljenoj Studentskoj letnjoj stručnoj praksi na Univerzitetu u Kragujevcu
 
 

Dodela sertifikata o završenom kursu engleskog jezika i Potvrda o obavljenoj Studentskoj letnjoj stručnoj praksi na Univerzitetu u Kragujevcu

U sredu, 5. oktobra 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu održaće se 2 događaja kojima će biti obeležen završetak programa koji su realizovani tokom akademske 2021/22. godine:

 

✓ 12.00 časova: Dodela sertifikata o završenom kursu engleskog jezika na B1 i B2 nivou u okviru programa Praksa za mlade filologe

✓ 14.00 časova: Dodela potvrda o obavljenoj Studentskoj letnjoj stručnoj praksi u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca i u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

Studentima koji su sa uspehom obavili Studentsku letnju stručnu praksu u institucijama čiji je osnivač Grad Kragujevac potvrde o obavljenoj praksi uručiće prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Vladimir Ranković i pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom Stefan Jovanović, dok će u ime Instituta za javno zdravlje zajedno sa prorektorom Rankovićem potvrde uručiti prof. dr Dejan Baskić, pomoćnik direktora za naučnoistraživačku delatnost.

Više informacija o programima:

Praksa za mlade filologe (12.00 časova) - Studenti Univerziteta u Kragujevcu imali su priliku i ove godine da u okviru programa Praksa za mlade filologe pohađaju besplatan kurs engleskog jezika na B1 i B2 nivou i tako unaprede jezičke veštine u cilju zapošljavanja ili daljeg usavršavanja. Kurseve engleskog jezika tokom akademske 2021/22. godine sa uspehom je završilo 47 studenata Univerziteta u Kragujevcu (34 studenta sa uspehom je završilo kurs engleskog jezika na B1 nivou, dok je 13 studenata sa uspehom završilo kurs engleskog jezika na B2 nivou), dok je kroz program Praksa za mlade filologe ove godine prošlo 4 mlada filologa, koji su dobili priliku da pripreme program kursa i drže nastavu na B1, odnosno B2 nivou i na taj način steknu praktična znanja potrebna za rad u nastavi.

Studentska letnja stručna praksa (14.00 časova):

Ove godine Studentsku letnju stručnu praksu u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca sa uspehom je obavilo 10 studenata – 4 u julu i 6 u avgustu. Praksa se ove godine odvijala u 3 gradske uprave – Gradskoj upravi za društvene delatnosti, Gradskoj upravi za finansije i javne nabavke i Gradskoj upravi za ljudske resurse i zajedničke poslove, kao i u drugim institucijama čiji je osnivač Grad Kragujevac – Centru za obrazovanje Kragujevac, Istorijskom arhivu Šumadije i PD Šumadija sajam.

Studentsku letnju stručnu praksu u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac sa uspehom je obavilo 10 studenata – 4 u julu i 6 u avgustu, u okviru 2 centra Instituta – Centra za mikrobiologiju i Centra za higijenu i humanu ekologiju. Praksu su pohađali studenti Fakulteta medicinskih nauka i Prirodno- matematičkog fakulteta (studijski programi Hemija, Biologija i Ekologija).