Trenutno se nalazite na strani: O Kragujevcu KG info Zdravstvo
 
 

Zdravstvo

KCKragujevacU gradu kao regionalnom zdravstvenom centru postoje visoko organizovane zdravstvene ustanove koje po svom značaju predstavljaju stub zdravstvene zaštite Šumadijskog okruga i šire.

Nosioci zdravstvene zaštite u gradu su:

Primarna zdravstvena zaštita, koja stanovništvu Kragujevca i okoline, pruža preventivnu zaštitu, lečenje u opštoj praksi i preglede žena i dece organizovana je kroz rad Doma zdravlja, koji u svom sastavu ima razvijenu mrežu zdravstvenih stanica i zdravstvenih ambulanti. Primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Kragujevca i okoline pružaju i Zavod za stomatologiju, Zavod za hitnu pomoć, Institut za javno zdravlje, Apoteka Kragujevac i Zastava-Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.

Od 01.01.2007.godine osnivačka prava nad ustanovama primarne zdravstvene zaštite preuzela je lokalna samouprava.

Na tercijarnom nivou nosilac zdravstvene zaštite, koja je organizovana kako bi pojedincu i društvu u celini pružila zaštitu, unapređenje i očuvanje zdravlja, je Klinički centar. To je jedna od četiri ustanove tog tipa u Srbiji koja pruža konsultativno specijalističke i dijagnostičke procedure, bolničko lečenje za pacijente a obavlja i nastavno-obrazovnu i naučno istraživačku delatnost. Klinički centar u Kragujevcu čini 12 klinika, 7 Centara i 24 medicinske i nemedicinske službe. Ova zdravstvena ustanova ima posteljni fond od 1240 kreveta za hospitalizaciju a istovremeno pacijentima pruža preko 3 000 specijalističkih procedura.

Tekst je u potpunosti preuzet sa zvaničnog web sajta grada - www.kragujevac.rs