Trenutno se nalazite na strani: O Kragujevcu Turizam Znamenitosti grada
 
 

Znamenitosti grada

U gradu postoji nekoliko značajnih kulturno-istorijskih celina, koje predstavljaju značajne turističke vrednosti grada,interesantne za turističke posete. Kompleks Milošev venac, predstavlja autentičnu celinu, koja svedoči o bogatoj i slavnoj istoriji grada i obuhvata:

zgradu Stare crkve iz 1818. godine, čiji je ktitor knez Miloš Obrenović. Bila je prva mitropolitanska, katedralna i dvorska crkva u oslobođenoj Srbiji,
zgradu Stare skupštine iz 1859. godine. U njoj su donošene vrlo važne državne odluke tokom XIX veka.
Amidžin konak, kao jedinu sačuvanu zgradu dvorskog komleksa iz Miloševog doba, -Konak kneza Mihaila sagrađen 1860. godine,
zgradu Gimnazije iz 1885. godine,
zgradu Teatra
zgradu Gradske tržnice.

Nedaleko od ovog kompleksa nalazi se Nova – Saborna crkva, izgrađena u periodu 1869. do 1884. godine. To je prva crkva izgrađena u vizantijsko – romanskom stilu u oslobođenoj Srbiji. Crkva je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice.

O novijoj istoriji grada svedoči Spomen park 21. oktobar u Šumaricama. 21. oktobra 1941. godine Kragujevac je zadesila ogromna tragedija. Više hiljada njegovih stanovnika je streljano u Šumaricama. Na tom prostoru nalazi se 30 grobnica od kojih je deset umetnički oblikovano spomenicima, od kojih je svakako najpoznatiji Spomenik streljanim đacima i profesorima. Memorijalni park obilazi se kružnim putem dugim oko sedam kilometara. Na ulazu u spomen park podignuta je impozantna zgrada Muzeja “21 oktobar”.U Šumaricama se nalazi veštačko jezero, omiljeno izletište Kragujevčana.

U gradu postoji više značajnih institucija od regionalnog, a neke i od nacionalnog značaja u oblasti kulture i umetničke delatnosti. Značajnije institucije kulture su: Narodni muzej, teatar Joakim Vujić, Narodna biblioteka Vuk Karadžić sa tradicijom dugom 140 godina; Muzej Stara topolivnica, Muzej 21. Oktobar, kao i brojne galerije i likovni saloni.

Pored brojnih kulturno – istorijskih i umetničkih institucija, od skoro, ponuda grada je obogaćena za još jednu turističku atrakciju,Akvarijum Kragujevac, koji predstavlja prvi javni akvarijum u Srbiji. Osnovan je 1999. godine. U njegovoj kolekciji se nalazi preko 600 biljnih i životinjskih vrsta iz vodenih ekosistema sa svih prostora Zemlje.

Osnovni nosilac izdavačke delatnosti u Kragujevcu je preduzeće „Nova Svetlost“, koje sem izdavanja knjiga izdaje i časopis za književnost, umetnost, kulturu i društvena pitanja „Koraci“ i jedinstveni časopis za dečje umetničko stvaralaštvo „Dečje iskre“. Izdavaštvom se bave i druge ustanove, organizacije i institucije u kulturi.