Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Otvoren konkurs za Studentsku letnju stručnu praksu 2019.
 
 

Otvoren konkurs za Studentsku letnju stručnu praksu 2019.

Univerzitet u Kragujevcu, uz podršku Centra za razvoj karijere i Studentskog parlamenta Univerziteta u Kragujevcu, a u želji da studentima završnih godina omogući da tokom leta stiču praktično iskustvo i znanja stečena na studijama primene u praksi, i ove godine organizuje program Studentske letnje stručne prakse kroz sledeće programe:

1. Studentska letnja stručna praksa u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca

2. Studentska letnja stručna praksa u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

Program Studentske letnje stručne prakse namenjen je studentima završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija, a praksa će se realizovati u dva ciklusa: 01-31. jul 2019. godine i 01-31. avgust 2019. godine. Kandidati koji sa uspehom završe program Studentske letnje stručne prakse dobiće potvrdu o obavljenoj praksi. Rok za prijavu na oba programa prakse je 26. jun 2019. do 12 časova.

Studentska letnja stručna praksa u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca sprovodi se od 2012/13. akademske godine. Od početka realizovanja programa, a zaključno sa akademskom 2017/18. godinom praksu je sa uspehom obavilo 268 studenata. Ove godine za ovaj program prakse mogu se prijaviti studenti sledećih fakulteta: Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Filološko-umetnički fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet medicinskih nauka, Fakultet inženjerskih nauka (dakle svih 6 sa teritorije Grada Kragujevca) i Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini i Pedagoški fakultet u Užicu.

Dostupno je 122 mesta za praksu u okviru 21 institucije i preduzeća čiji je osnivač Grad Kragujevac. Studentska letnja stručna praksa u saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za javno zdravlje Kragujevac sprovodi se od akademske 2013/14. godine. Od početka realizovanja programa, a zaključno sa akademskom 2017/18. godinom praksu na Institutu za javno zdravlje Kragujevac sa uspehom je obavilo 32 studentata Univerziteta u Kragujevcu.

Ove godine za ovaj program prakse mogu se prijaviti studenti sledećih fakulteta: Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno-matematički fakultet i Fakultet medicinskih nauka. Dostupno je 7 mesta za praksu u julu i 7 mesta za praksu u avgustu na Institutu za javno zdravlje Kragujevac.