Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad mladih Mladi u Srbiji: Kako postati samostalan i nezavisan
 
 

Mladi u Srbiji: Kako postati samostalan i nezavisan

Osamostaljivanje među mladima na našem podneblju predstavlja proces koji je, čini se, zahtevniji i duži no u zapadnim zemljama, što je posledica više od jednog faktora. Počev od patrijarhalnog vaspitanja i uspostavljenog sistema nasleđivanja roditeljskog imanja, te samim time i života u zajednici kao očekivanog izbora u mnogim porodicama, pa do finansijskog momenta, postoji mnogo činilaca koji utiču na odlaganje osamostaljivanja među mladima kod nas. Upliv različitih kultura u našu svakodnevicu putem popularnih medija i formiranje jednog modernijeg dominantnog stila života i načina razmišljanja dovodi do toga da naši mladi danas češće i ranije čine korake ka osamostaljenju no što je to bio slučaj pre nekoliko decenija. U tekstu koji sledi ćemo se pozabaviti upravo osnovnim koracima koji vode ka osamostaljivanju i nezavisnosti u materijalnom i uopšte egzistencijalnom smislu.

 

Isplanirajte tok svoje karijere

Ne biste li se zaista osamostalili i bili u stanju da zadovoljite svoje osnovne potrebe i priuštite sopstveni dom, na prvom mestu je bitno da obezbedite sebi stabilan izvor prihoda. Pozabavite se pitanjem svoje karijere i uporedite tempo svog napretka u karijeri sa svojim planovima za budućnost. Ukoliko ne vidite prostor za napredovanje, posvetite se prekvalifikacija na vreme, razmotrivši pre toga neka drugačija poslovna opredeljenja koja bi vam više odgovarala, a koja su i u skladu sa aktuelnostima na tržištu rada. Dodatne edukacije su jedan od vidova ulaganja u sebe i sopstvenu budućnost, neovisno o tome da li ste se opredelili za prekvalifikaciju ili ćete se usavršavati u vezi sa strukom kojom se trenutno bavite. Uzmite u obzir ovakve vidove dodatnog angažovanja i izdvojite određeno vreme, energiju i materijalna sredstva, ne biste li sebi obezbedili budućnost kakvu priželjkujete.

Formirajte sopstveni dom

Izdvojen fizički prostor koji ćete nazivati svojim domom je neophodan uslov za formiranje samostalnog života. Ma koliko roditeljski dom može da predstavlja faktor komfora u vašem životu, sopstveni krov nad glavom predstavlja iskorak u odrastanje koje je neizbežno i trebalo bi da ga prigrlimo. Sloboda koju podrazumeva život u sopstvenom prostoru je od neprocenjive vrednosti kada je doprinos dobrom kvalitetu života u pitanju. U vezi sa ovim značajnim korakom ka samostalnosti, važno je doneti nekoliko ključnih odluka, ne bi li konačan ishod zaista bio u skladu sa svim našim potrebama. Mladi kod nas se mahom odlučuju da svoje mesto pod suncem traže u okvirima većih gradova, jer oni svojim stanovnicima pružaju više mogućnosti za poslovni napredak ali i više sadržaja za mlade. Ovo opravdava činjenicu da su za naše mlade u gradovima kao što su Novi Sad i Beograd stanovi na prodaju najbolja ponuda za rešavanje stambenog pitanja. O ovome svedoče dešavanja na tržištu nekretnina koja možemo uočiti i samo prateći online oglasnike. Ukoliko ste se opredelili za karijeru koja vas ne vezuje za grad i imate drugačije prioritete, možete se odlučiti za kupovinu kuće na selu, što je takođe sve interesantnija solucija za mlade danas.

Postavite sebi ciljeve

U težnji ka osamostaljivanju potrebno je prevazići brojne prepreke, što je zadatak koji je za neke lakši, a za neke veoma težak, sve u zavisnosti od privatnih prilika i brojnih drugih faktora koji se tiču ličnosti pojedinca, vaspitanja, priotiteta i tome slično. Ne bismo li sebe usmeravali na tom putu ka osamostaljenju, motivisali i ohrabrivali, potrebno je da postavimo pred sebe kratkoročne i dugoročne ciljeve. Ovo je svakako vid planiranja budućnosti, ali i pokazatelj zrelosti, jer zahteva objektivnost i temeljan pristup uređivanju svojih životnih okolnosti i poboljšanju kvaliteta svog života. Kada počnete da ostvarujete kratkoročne ciljeve pokazaćete sebi da ste dovoljno vešti i jaki da formirate soptvenu budućnost i na taj način dodatno podsticati sebe da ostvarite svoje ključne ciljeve i budete potpuno zadovoljni stilom života koji vodite.

Pratite i planirajte svoje rashode

Kako je jedan od najvažnijih faktora koji mogu da utiču na odlaganje osamostaljivanja materijalni momenat, vrlo je važno da ovladate svojim finansijama pre no što stupite u samostalni život. Ukoliko vam ovo, pak, ne ide od ruke, možda je za vas prikladnije rešenje da zakoračite u samostalnost nepripremljeni ukoliko već osećate da je vaš momenat za osamostaljenje došao, te će vas okolnosti navesti da izmenite svoj odnos prema svojih rashodima i prihodima. Planirajte svoje nabavke, nemojte posezati za nepotrebnim kupovinama i trudite se da štedite, racionalno raspoređujući svoja sredstva. Imajte na umu da postoje određeni troškovi koje ne bismo smeli da oldažemo, kao što su mesečne režije, te se potrudite da pre svega izdvojite sredstva za izmirivanje računa, a zatim rasporedite ostatak na način koji odgovara vašim mogućnostima. Iako se čini da je napuštanje roditeljskog doma vid odricanja u ovom kontekstu, tek kada budete sami kontrolisali svoje rashode ćete biti zaista nezavisni i samostalni u pravom smislu te reči, a osećaj slobode koji ovo donosi je neuporediv sa zadovoljstvom koje proizilazi iz iluzije komfora kada zapravo zavisimo od nekoga.

Ukoliko planirate samostalni život, a niste sasvim sigurni na koji način biste sebi osigurali uspeh u ovom poduhvatu, počnite od temeljne analize svojih trenutnih prilika, a zatim i razmatranja različitih načina na koje se vaši uslovi mogu prilagoditi vašim potrebama. Nakon što načinite nekoliko ključnih iskoraka poput preseljenja u sopstveni prostor i ulaganja u karijerni napredak, vaše stremljenje ka potpunoj nezavisnosti će dobiti jedan prirodni tok i ubrzo ćete uživati u svim benefitima samostalnog života.

foto: Pexel